Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

 

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος www.hubkafkas.com αποτελεί μία από τις ιστοσελίδες της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στο 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου Παιανία Αττικής 19002 (ΑΦΜ: 094251730 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ). e-mail επικοινωνίας: customercare@kafkas.gr Τηλέφωνο Παραγγελιών: 2163003333 Φαξ: 2163003100.
Η πρόσβαση και η περιήγηση στο www.hubkafkas.com και η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκειται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις.
Πελάτης/χρήστης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας μας και από κάθε συναλλαγή με αυτήν.
Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.hubkafkas.com ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες/χρήστες με τη σειρά τους φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές και με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. αναφορικά με τα υπό παρουσίαση στο www.hubkafkas.com προϊόντα, δεσμεύεται όχι μόνο ως προς την εγκυρότητα των βασικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με αυτά, αλλά και ως προς την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην εν λόγω ιστοσελίδα. Η ακρίβεια των στοιχείων των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζεται στον ίδιο βαθμό, υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών, τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους πελάτες/χρήστες κατά την πρόσβαση και περιήγησή τους στην ιστοσελίδα και σχετίζονται αποκλειστικά είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή /και υπηρεσίες ή /και προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Υποχρεώσεις/Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.hubkafkas.com υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση και μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και ότι εν γένει δεν θα παραβεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας του εν λόγω ιστότοπου, κοινώς υλικού που περιέχει ιούς αποτελεί πράξη ποινικά διώξιμη και απαγορεύεται ανεπιφύλακτα και κατηγορηματικά .
Η επίσκεψη της ιστοσελίδας της εταιρείας πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας της εταιρείας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία.

Cookies

Η ιστοσελίδα www.hubkafkas.com χρησιμοποιεί cookies, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής σας με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών, καθώς συλλέγουν στοιχεία/πληροφορίες και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας.
Με τη συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους, τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία όχι μόνο γιατί διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών (καθώς οι προσωπικές τους προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα επισκέπτονταν μια σελίδα θα ήταν σαν εισέρχονταν για πρώτη φορά), αλλά και επειδή παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στους χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.hubkafkas.com αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του HUB Lighting & Innovation της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και ως εκ τούτου όλο το περιεχόμενο της, πληροφορίες, δεδομένα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ίδιας της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να αναμεταδοθεί και να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.
Οι επωνυμίες, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα www.hubkafkas.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας www.hubkafkas.com ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει για οιοδήποτε λόγο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.

Προσωπικά Δεδομένα

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
• να τηρούν εχεμύθεια,
• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.
Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που μας έχετε εξουσιοδοτήσει.
Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας στην Δ/νση: 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου – Παιανία Αττικής Τ.Κ. 19002 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@kafkas.gr

Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok