ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
Category / Area / Αθήνα, Ελλάδα
αρχιτεκτονική μελέτη Kordas Architects
φωτογραφία
Spyros Hound

Η παρούσα μονοκατοικία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, δύο διακριτούς όγκους.

Στους χώρους του ισογείου φιλοξενείται η κοινωνική ζωή της οικογένειας, ενώ ο πρώτος όροφος απαρτίζεται από επιμέρους ιδιωτικά δωμάτια. Η σύνδεση με τον κήπο είναι ανεμπόδιστη. Η δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων επιτρέπουν την επικοινωνία του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο, ως μια συνολική πλατφόρμα ζωής.

Η φωτιστική προσέγγιση της ομάδας του HUB παρακολουθεί την συνολική σκέψη περί του κτηριακού αποτυπώματος. Η δυναμική ολίσθηση των δύο όγκων εσωκλείει φιλικούς θύλακες ζωής. Έτσι διακρίνονται κάποιες ισχυρές φωτεινές υπογραμμίσεις που ενισχύουν αυτήν την δυναμική διάσταση, όπως ο κρυφός φωτισμός στους αναβαθμούς τις εισόδου, στις οροφές και την σκάλα. Παράλληλα, διατηρείται μια ήπια ένταση φωτισμού που εξυπηρετεί λειτουργικά το σπίτι, η οποία συμπληρώνεται από επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία και κρυφούς φωτισμούς που επίσης ενέχουν διακοσμητική πρόθεση. Όσον αφορά τη φύτευση, τα επίπεδα φωτός είναι χαμηλά. Τα φωτιστικά στοχεύουν τους θάμνους και τα λουλούδια, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες σκιάσεις.

Συμπερασματικά, ο τεχνητός φωτισμός αφήνει το περιθώριο στο χρήστη να βιώνει την εμπειρία του περιβάλλοντος χώρου και της φύσης, διατηρώντας όμως σαφή τα σημεία φωτιστικού ενδιαφέροντος και ελέγχοντας τα επίπεδα φωτισμού.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok