Το step είναι ένα φωτιστικό που χωνεύεται στο δάπεδο για λειτουργίες σήμανσης. Διακριτικό, κομψό και λειτουργικό, προσφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός στεγανού φωτιστικού LED που μπορεί να υποστηρίξει φορτία βάρους. Εφαρμόζεται σε πεζόδρομους, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Άλλα εξαιρετικά χαρακτηριστικά είναι το μικρό του μέγεθος, η χαμηλή κατανάλωση και η σημαντική αντοχή του.

ARKOSLIGHT
ARKOSLIGHT
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok