Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
Category / Area / Πάρος, Ελλάδα
αρχιτεκτονικη μελετη Ιζόλδη Σαριδάκη
interior design
Παρασκευή Μουτσάτσου
πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Τσάκαλης

Η ομάδα του HUB Lighting & Innovation by Kafkas ανέλαβε τον εξωτερικό φωτισμό ενός συγκροτήματος τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο.

Ο νησιώτικος χαρακτήρας του κτηρίου, αλλά και η θέση του σε παραθαλάσσια περιοχή αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των φωτιστικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν μικρά φωτιστικά σε διάσταση που εναρμονίζονται με το περιβάλλον, ενώ έγινε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ήπιου και στοχευμένου φωτισμού. Αυτό επετεύχθη με τη χρήση φωτιστικών δέσμης και όχι διάχυτου φωτισμού, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σκηνογραφικού περιβάλλοντος.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν την άμεση επαφή του κτηρίου με το υγρό στοιχείο, καθώς και την ανάγκη για διατήρηση των φωτιστικών σε βάθος χρόνου, η ομάδα του HUB προδιέγραψε φωτιστικά αντοχής με υψηλό δείκτη στεγανότητας.

Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο
Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο
Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο
Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο
Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στην Πάρο
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok