Το tubs modular αποτελεί ένα πολυμορφικό φωτιστικό που δίνει τις μέγιστες δυνατότητες με τις ελάχιστες διατομές. Με τη διακριτική του παρουσία φέρνει το χώρο στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να χάνει την ελκυστικότητά του. Πρόκειται για ένα τεχνικά εξελιγμένο φωτιστικό, αλλά και εξαιρετικά ευέλικτο, το οποίο προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησής του, το tubs modular μπορεί είτε να ακολουθεί τις γραμμές ενός χώρου, δίνοντας έμφαση στην κίνηση είτε να δημιουργεί αντιθέσεις, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.

LEDS C4
LEDS C4
LEDS C4
LEDS C4
LEDS C4
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok