Μια λύση που είναι εν μέρει σταθερή και εν μέρει κινητή.

Ο λαμπτήρας είναι στερεωμένος στον τοίχο, αλλά τροφοδοτείται από καλώδιο και κανονικό φις. Το banner είναι μια από τις πολλές λύσεις της Davide Groppi για να φέρνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία.

DAVIDE GROPPI
DAVIDE GROPPI
DAVIDE GROPPI
DAVIDE GROPPI
DAVIDE GROPPI
DAVIDE GROPPI
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok