Η νέα σειρά muse της diomede light, αποτελείται από διαφορετικές μονάδες φωτισμού – muse capsule, muse stilla, muse spot – οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορα εξαρτήματα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού εύκολα και γρήγορα.

DIOMEDE
DIOMEDE
DIOMEDE
DIOMEDE
DIOMEDE
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok