Το plus 48V είναι ένας προβολέας που προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης ή συγκέντρωσης της φωτεινής δέσμης σε ένα σημείο με μια απλή περιστροφική κίνηση. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά το plus 48V την ιδανική λύση για εφαρμογές όπου η ακρίβεια εντός της φωτεινής δέσμης είναι απαραίτητη, όπως μουσεία και εκθεσιακοί χώροι.

ARKOSLIGHT
ARKOSLIGHT
ARKOSLIGHT
ARKOSLIGHT
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok