Το minu είναι ένα υπαίθριο φωτιστικό εδάφους που συνομιλεί με τη φύση και αναμειγνύεται με αυτήν χάρη στην εμφάνισή του που θυμίζει μανιτάρι ·ένα σχήμα που αναδεικνύει τις δυνατότητες του υλικού από το οποίο έχει φτιαχτεί.

Το minu αποτελείται από δύο διακριτά μέρη, τα οποία προσφέρουν ποικίλους χρωματικούς συνδυασμούς, και από μια ανακλινόμενη φωτεινή πηγή. Ανάλογα με το είδος του εξωτερικού χώρου στον οποίο τοποθετείται, το φως προσαρμόζεται εκπέμποντας είτε πιο άμεσο φως στο έδαφος είτε πιο απαλό και ανακλώμενο στην εσωτερική επιφάνεια του φωτιστικού.

9010
9010
Go to Right Go to Left Slider Arrow Go to top Go down or download List Close Facebook Instagram Linkedin
Drag
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok